Get Adobe Flash player

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 80

MANHOLE

บ่อพักเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็กใช้ร่วมกับท่อระบายน้ำของ CPC ชนิดมีฐาน

บ่อพักสำหรับท่อขนาด 80 เหมาะสำหรับ กรมทางหลวง

ขนาดภายใน (ม.)
ขนาดภายนอก (ม.)
ความสูง (ม.)
ความหนา (ม.)
น้ำหนัก (กก.)
1.00 x 1.00
1.30 x 1.30
1.50
0.15
 

 

แบบบ่อพักท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อ 80 ซม. (มีฐาน)


หมายเหตุ ระยะและขนาดการเสริมลวดเปลี่ยนแปลงตามสั่ง
the best concrete