Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับเรา

CPC เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 ที่ จ.พิษณุโลก ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดวิศวสถาปัตยกรรมพิษณุโลก ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตัวอย่างเช่น คอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็ม แผ่นพื้น ต่อมาได้ขยายสายงานการผลิตในด้านท่อระบายนํ้าและบ่อพัก(ดำเนินงานร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดชญานินคอนกรีตอัดแรง) ภายหลังได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซี.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด ในปี พ.ศ. 2554 ผลิตภัณฑ์ของ CPC มุ่งเน้นถึงคุณภาพก่อนส่งถึงมือลูกค้าด้วยการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก กระทรวงอุตสาหกรรมทำให้เป็นที่ยอมรับ และต้องการของตลาดตั้งแต่ระดับที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ โครงสร้างสาธารณูปโภค ตลอดจนผู้รับเหมา และโครงการต่างๆ

ปัจจุบัน CPC มีสาขาให้บริการ 6 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่

  1. สำนักงานใหญ่            225 หมู่ 1 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  2. สาขาสุโขทัย              128 หมู่ 4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
  3. สาขาพรหมพิราม         99/9 หมู่ 12 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
  4. สาขาบางระกำ            101 หมู่ 13 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  5. สาขาดอนทอง            149/1 หมู่ 6 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.ดอนทอง อ.เมือง  จ.พิษณุโลก
  6. สาขาบึงพระ               123 หมู่ 5 ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

CPC ประกอบด้วยทีมงานที่มี ความชำนาญสูง ควบคุมการ ผลิตทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถันมีบริการจัดส่งถึงพื้นที่ทำงานพร้อมบริการดูแล อย่างใกล้ชิดเสมือนครอบครัวเดียวกัน